نکاتی که در خرید گوشی موبایل باید در نظر گرفت

وزن گوشی، برای ال سی‌دی کمتر پنج و هفت دهم اینچ ترجیحا زیر دویست گرم بازدهی نمایشگر یا ال‌سی‌دی گوشی موبایل در زیر تابش مستقیم نور خورشید بازدهی نمایشگر در نگاه زاویه دار، نمایش رنگ در نگاه مستقیم به صفحه