سایت شبکه های ویدئویی، سینمای خانگی، اشتراک‌گذاری فیلم

طراحی سایت شبکه‌های ویدئویی، سینمای خانگی، سایت‌های اشتراک‌گذاری و فروش فیلم، موسسات تهیه و توزیع آثار فرهنگی و هنری چندرسانه جهت راه‌اندازی سایت با محتوای فیلم، ویدئو و سیستم‌های چند رسانه‌ای نیاز به بستر میزبانی با شرایط منحصر به هدف