منشور خبری، سایت اخبار ارگان‌ها و موسسات با حجم اخبار بالا

طراحی سایت خبری، مجله، نشریه و روزنامه‌های تحت وب، سایت منشور خبری طراحی شده جهت پشتیبانی از سایت‌های خبری و مجلات با حجم اخبار بالا پشتیبانی از رده بندی نوشتارها سه ستون، قابل تنظیم در راست و چپ برای برگه‌ها