پشتیبانی

حفظ کارایی و نمای طرح، پشتیبانی کارایی و به‌روزرسانی در مقاطع مشخص پیش‌فرض(سه‌ ماه، شش ماه، سالیانه)، آموزش طرز بهره‌گیری، تثبیت شرایط بارگذاری و سرعت

سنجش نیاز کاربردی تا خلق و انتشار

بررسی نیازهای اصلی و بازتاب کاربردی کاربر بررسی نیازهای طرح سایت از رنگ و متن تا تک تک عناصر تشکیل‌دهنده‌ی نمای سایت جان‌بخشیدن و انتشار، و در نهایت کنترل کارایی تمامی اجزا در جهت حصول نتیجه‌ی پیش‌بینی شده

بنا کردن سایت

جدا از جزییات زیرساختی و دنیای آکنده از رمزنگاره‌های گیج‌کننده، ساخت و طراحی سایت و فراهم کردن بستری آماده در اختیار استفاده کننده تا محتوا، طرز نگاه، خدمات، محصولات و سرویس‌های خود را بدون دغدغه برای بازدیدکنندگان و متقاضیان عرضه